در زمان ما

ارنست همینگوی

60,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

ارنست همینگوی
شاهین بازیل

شش وزیر کابینه را تیر باران کردند. یکی از وزیران حصبه داشت.کوشیدند او را جلوی دیوار سرپا نگه دارند، ولی او توی آب نشست. پنج وزیر دیگر خیلی آرام جلوی دیوار ایستادند. وقتی نخستین تیر ها را شلیک کردند وزیر سرش را روی زانو هایش گذاشته بود.

به اعتقاد منتقدان، ویژگی منحصر به فرد داستان های همینگوی، برنده ی جایزه ی ادبی نوبل و پولیتزر، سیر نویسندگی جهان را به دوران پیش و پس از همینگوی نامگذاری میکند...

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید