آن سوی رود،میان درختان

ارنست همینگوی

130,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

ارنست همینگوی
نشر افق
130000 ریال
420 گرم
وزیری
شومیز
288 صفحه
افق
اول
1394
1500 نسخه
تمامی سنین
فارسی
اسدالله امرایی

نمیدانم چقدر فرماندهان گروهان از دست دادیم و جایگزین کردیم و باز از دست دادیم. آنها هم نه درست کردنی اند نه کاشتنی که مثل سیب زمینی از این طرف بکاری از آن طرف سبز شود... یاده هست که وقتی تیر می خوردند فکر می کردیم اگر همان جا با گلوله خلاصشان کنیم و به خاک بسپاریم، راحت تر از این است که برگردانیمشان به عقب.

منتقدان شخصیت سرهنگ در این رمان را نزدیک ترین شخصیت داستانی همینگوی به خودش میدانند. نماینده نسلی که جنگ و آثار آن را با تمام وجود لمس کرده اند و می خواهند به زندگی عادی برگردند. اما خاطرات جنگ رهایشان نمیکند.

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید