خاندان بودن بروک

توماس مان

275,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

توماس مان
دنیای نو
275000 ریال
900 گرم
936 صفحه
1
-
دوم

خانواده ای نیرومند رو به زوال می رود و اوج این از هم پاشیدگی در نیمه ی دوم قرن نوزدهم صورت می گیرد. زمانی که نظام سرمایه داری بی رحمانه به پیش می تازد و برای رشد و تکامل خود به عناصر نیرومند سخت نیاز دارد و همه ی کسانی را که پا به پایش نمی روند از سر راهش می روبد. توماس مان بر این باور است که شکست خاندان بدونبروک، از نیروهای درونی سرچشمه می گیرد و دشمنانی چون میخوارگی، قماربازی، زنبازی، تن پروری و نداشتن نیروی ابتکار و پرداختن افراطی به مذهب آن را از پا در می آورد.

جریان داستان چهل سال از پاییز 1835 تا پاییز 1877 را در بر می گیرد.

محل داستان در لوبک، شهری در شمال المان است و نویسنده هرگز در داستان نامی از آن نمی برد...

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید