داشتن و نداشتن

ارنست همینگوی

185,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

ارنست همینگوی
مهدی غبرایی

این رمان کوچک از چندین لحاظ اهمیت دارد:

1. مثل رمان این ناقوس... متعلق به دوره ای است که همینگوی کمابیش به نیرو های چپ بین المللی متمایل شده و می گوید دست تنها نمیتوان کاری از پیش برد، یا به تعبیر نیما یک دست بی صداست

2. نیمه ی فصل اول کتاب فضایی دارد شبیه فیلم های گنگستری برجسته و صاحب سبک آن سال ها و طبعا ریتم تند است و یاد آور داستان های کوتاه آدم کش ها و ... از آثار خود او

3.صحنه های سفر دریای و ماهیگیری یاد آور پیرمرد و دریا ست

4.صحنه های کافه و گفت گو های کوتاه فشرده، همان جوهری را دارد که داستان های کوتاه همینگوی و آن تمثیل کوه یخ در موردشان مصداق دارد و یاد آور بسیاری از داستان های کوتاه او از جمله تپه هایی چون فیل های سفید و دیگر داستان هاست..

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید