کتاب سرگذشت موسیقی جاز

سرگذشت موسیقی جاز

یوآخیم برنت

225,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

یوآخیم برنت
225000 ریال
کتاب موسیقی
1350 گرم
وزیری
شومیز
788 صفحه
ناهید
یک
پرتو اشراق
سیر تاریخی تکوین موسیقی جاز از دشت‌های باز افریقا تا ناله‌های بردگان سیاه زیر تازیانه استعمار سفید
9789646205796

اگر نغمه های دوک الینگتون همچنان گرم و پرشور می پاید، اگر آهنک و کلام ری چارلز، روشن و پاک، پیام صلح می آورد، اگر نفس افسونگر آرمسترانگ، چند دهه بعد از مرگش، از پس ابر های حادثه، و بلند و پست زمانه شیاد، همچنان برقرار است و در دادگاه انسانی دادخواه مظالم خونین سیاهان بوده، حیرتی نیست.

پشت سر نیش زهر آلود تاریخ است. ناله ی زنان و مردانی است که به بردگی رفتند. مویه ی دختران نا بالغی است که در دام مگس و وزوز وحشتناکشان افتادند. و این جنایات درندگان دشت های آفریقا را رو سفید کرد. و سفید ها خجلت نبردند. حیرتی نباشد تاریخ را که بشر ماندنی نیست. اما صدایش می ماند...

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید