تراژدی شخصی

تراژدی شخصی

محمد رمضانی

72,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

محمد رمضانی
72000 ریال
کتاب شعر
480
وزیری
شومیز
بوتیمار
یک
-
کتاب شعر
تمامی سنین و گروه ها
فارسی
-
9786007556726

پس یک مرد یک دست

چگونه می تواند با آغوش باز عاشق زنی باشد؟

وی افسوس می خورد از دست از دست رفته اش

زیراکه

عشق می گریزد از او

کدام بابا لنگ دراز دخترکی بی نوا را می پروراند

بی طمع به زنانگی سال های بعد او؟..

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید