واقعیت رویای من است

واقعیت رویای من است

بیژن نجدی

195,000 ریال

در انبار موجود نیست

بیژن نجدی
195000 ریال
کتاب شعر
490
وزیری
شومیز
مرکز
یک
-
1000 نسخه
مجموعه شعر فارسی
-
9789642132089

واقعیت، رویای من است
و خون رویای من، برگ تر از سبز
و سبزتر از برگ گیاهان است

که با دشنه تلکس خبرگزاری ها
خنجر کلمات روزنامه
 نمی ریزد:

واقعیت خواب های من است
آن جا، هیچ کس نمی داند که سیلی چیست؟
و چاقو
شرمنده تیغش،نه
آن جا، ترور نمی شود لبخند
و شلیک نمی کنند به آرمان من
کشته نمی شود سهراب


تکه های تن کودکان بوسنی هرزه گوین
در خواب های من، باز می گردند به گهواره و گریه ای نه از سر اندوه
بزرگ می شوند در خواب های من
پیر می شوند در خواب های من
و در خانه ای ساده
بر سپید ساده، سبزی ساده
با تعریف ساده ای از مرگ می میرند در خواب های من....

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید