بنی آدم

بنی آدم

هیوا مسیح

75,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

هیوا مسیح
75000 ریال
کتاب شعر
470
وزیری
شومیز
دوستان
یک
-
کتاب شعر در مورد مواد حقوق بشر
تمامی شنین و گروه ها
فارسی
-
9789646207592

بنی آدم مجموعه شعری به لحن مردم کوچه بازار است با رویکردی به سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفهوم آزادی و عدالت.

پس از اتمام کار یک نسخه از اشعار را برای تمام روسای جمهوری دنیا فرستادم ولی حتی یک مورد هم پیدا نشد که خبر رسیدن آن را بدهد.

اما خیلی مایلم کتاب به دست بازماندگان مارتین لوتر کینگ، لنگستون هیوز، آلفرد نوبل، ویکتور خارا، فدریکو گارسیا لورکا، دکتر محمد مصدق، میرزاده عشقی، مرتضی کیوان و دکتر تقی ارانی برسد.دلیل را خودم هم نمیدانم...

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید