ها کردن

ها کردن

پیمان هوشمند زاده

60,000 ریال

پیمان هوشمندزاده
50000 ریال
کتاب داستان
490 گرم
وزیری
شومیز
چشمه
دوازده
دوازدهم
داستان فارسی
تمامی سنین و گروه ها
فارسی
9789643623333

بعضی چیز ها میرود توی مخم، مثلا همین بوی کباب. این که همسایه ها بوی کباب را راه می اندازند، به خاطر این نیست که روی مخم کار کنند. همین طوری نمی گویم، روی این جریان فکر کرده ام.نه، نیست. مگر مردم بی کارند؟؟ اکر بود شک داشتم که دیوانه ام. ولی به خاطر بوی کباب هم نمیشود که از کسی شکایت کرد. بروم بگویم بنده های خدا توی بالکنشان منقل کباب گذاشته اند؟ یا این که زیر پنجره ام می زنند زیر آوار؟؟

( متن کتاب )

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید