ریشه های موسیقی

ریشه های موسیقی

نیلز والین-استیون براون-بیورن مزکر

240,000 ریال

نیلز والین-استیون براون-بیورن مزکر
240000 ریال
کتاب موسیقی
1030 گرم
وزیری
شومیز
608 صفحه
ناهید
یک
-
یک
یکم
سال 1388
ریشه های موسیقی
تمامی سنین و گروه ها
فارسی
پرتو اشراق
9789646205994

روایات اساطیری درباره ی موسیقی همانا دریافت ادمیان دوردست از پدیده های طبیعی بوده است. وقتی باد در نیستان می افتاد پدران نخستین ما تصور می کردند خدایانند که می نوازند.

مثال هنر های دیگر، موسیقی هم در عصر مسیحیت شخصیت منحصر یافت و به راهی وارد شد که قواعد اصولی برای آن تدوین گردید و مفاهیمش با لحنی بیان شد که به لحاظ آن هویت هنری یافت.

در دوره ی اعتلای مسیحیت، بنابر تعریف و ماموریت موسیقی، به علت تغییرات شگرفی که به موجب اصول فیزیولوژیک در ادراک و احساس آدمی پدید آمده بود، در بنیان های فرهنگی جوامع عنوان هنر به آن اطلاق گردید.

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید