سرگذشت موسیقی راک

سرگذشت موسیقی راک

پیتر ویک

240,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

پیتر ویک
185000 ریال
کتاب موسیقی
1050 گرم
وزیری
شومیز
544 صفحه
ناهید
یک
-
یک
یکم
سال 1389
2200 نسخه
موسیقی راک
تمامی سنین و گروه ها
فارسی
پرتو اشراق
کتابی با هدف بررسی تحول فرهنگی و سرگذشت موسیقی راک از لحاظ زیباشناختی
9789646205987

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید