تاریخ راک اند رول

تاریخ راک اند رول

آدام ووگ

110,000 ریال

آدام ووگ
110000 ریال
تاریخ موسیقی
240 گرم
وزیری
شومیز
16
ققنوس
یک
-
یک
یکم
سال 1393
2000 شمارگان
تاریخ موسیقی
تمامی سنین و گروه ها
فارسی
آرش عزیزی
9789643118099

مجموعه ی تاریخ جهان می کوشد چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه های فرهنگی ، رخداد های تریخی، خواننده را مجذوب خود می سازد. مجموعه ی تاریخ جهان اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیر گذار را در گذر مشعل تمدن از بین النهرین و مصر باستان به یونان ، روم و اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما پی می گیرد. این مجموعه نه تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آنها از این واقعیت است که زندگی بخشی از سرگذشت انسان است.

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید