بنیان های آموزش موسیقی

بنیان های آموزش موسیقی

ادگار ویلمز

125,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

ادگار ویلمز
افکار
یکم
سوم
سال 1390
1100
موسیقی
تمامی سنین و گروه ها
فارسی
مهران پورمندان
-
9789642280421

کتاب حاضر به موضوع مهم بنیان های آموزش موسیقی بر اساس روش ادگار ویلمز؛ یکی از پیشگامان آموزش موسیقی جهان، پرداخته است. ویلمز معتقد است، آموزش موسیقی یکی از زیرکانه ترین راه ها برای رشد و شکوفایی انسان بوده است، خواه این انسان مستعد باشد خواه نه. وی مصرانه تاکید دارد عمل موسیقایی بر هر گونه نظریه پردازی ذهنی و عقلی مقدم است و نخستین گام های موسیقی از ارزشی بی انتها برخوردارند. ادگار ویلمز در کتاب بنیان های آموزش موسیقی، دو مفهوم مبانی و بنیان را برای جهت دهی آموزگار به فهم موسیقی کودک قرار داده است. مفهوم مبانی؛ الفبای آموزش موسیقی است فارغ از ارزش روان شناسانه آن و مفهوم بنیان، پرورش موسیقایی در سرسرای ذهن موسیقی پذیر بشر بوده است.

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید