آشفتگی های ترلس جوان

آشفتگی های ترلس جوان

رمان آشفتگی های ترلس جوان به شرح شکنجه ی سازمان یافته ی پسری دبیرستانی به دست هم کلاسی هایش می پردازد و می نمایاند که چگونه در پس پوسته ی نازک متانت مدنی آدم ها، غرایزی زمخت، زور آمیز و حیوانی، هر دم آماده ی جهش کمین گرفته اند.

رویرت موزیل

محمود حدادی

70,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

بازتاب نگار

روبرت موزیل نویسنده ی بزرگ اتریش در قرن بیستم است. در ادبیات کلاسیک نوین او را با مارسل پروست و جیمز جویس مقایسه می کنند. روان پژوهی استادانه و شجاعانه او باعث شده است کالبد شکاف زندگان لقب بگیرد. با این حال زبانش از لطافت شاعرانه خالی نیست. موزیل را حتی می توان غزل سرای تنهایی خردمندان دانست. 

رمان حاضر اولین اثر اوست و در سر آغاز قرن پر فاجعه ی بیستم یعنی در سال 1903 نوشته شده است و از تجربه های دوران تازه جوانی او نشانی دارد.

این رمان به شرح شکنجه ی سازمان یافته ی پسری دبیرستانی به دست هم کلاسی هایش می پردازد و می نمایاند که چگونه در پس پوسته ی نازک متانت مدنی آدم ها، غرایزی زمخت، زور آمیز و حیوانی، هر دم آماده ی جهش کمین گرفته اند.

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید