صد سال تار

صد سال تار گزیده ای از شیوه های تارنوازی در دوران معاصر

240,000 ریال

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

20 تارنواز برجسته ایرانی
دو دیسک
Auto Disc
240000 ریال
20 قطعه
شیشه ای
موسیقی سنتی
160 گرم

20 قطعه برجسته از 20 هنرمند تار نواز بزرگ ایرانی

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید